2008/2009

grupy_3

Harmonogram Treningów

Data Godzina Wydarzenie
Wtorek

Środa

Piątek

16.30-18.00

18.30-20.00

17.00-18.30

ul. Konarskiego 6

ul. Oświatowa 12

ul. Oświatowa 12