2006/2007

grupy_6

Harmonogram Treningów

Data Godzina Wydarzenie
Poniedziałek

Czwartek

Piątek

17:00

17:00

17:00

ul. Konarskiego 6

ul. Konarskiego 6

ul. Oświatowa 12