2006/2007

grupy_6

Harmonogram Treningów

Data Godzina Wydarzenie
Poniedziałek
Środa
Piątek
16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
17.00 – 18.30
ul. Oświatowa 12
ul. Oświatowa 12
ul. Oświatowa 12