Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ogłosił podział lig