Metody szkoleniowe

Metodologia szkolenia młodzieży Świtu Warszawa opiera się na procesie ciągłego doskonalenia umiejętności zawodników oraz wychowywania ich przystosowania do dorosłego życia. Głównym celem wszystkich trenerów i pracowników klubu jest rozwój zawodnika zarówno fizyczny jak i dbałość o edukację podopiecznych. Naukę gry w piłkę nożną z poszanowaniem zasad oraz barw klubowych.

Podnoszenie umiejętności pod kątem aspektów motorycznych oraz technicznych zawierające wszystkie elementy niezbędne do wychowania
i ukształtowania zawodnika na najwyższym poziomie.

Trenerzy kierują się zasadami nakreślonymi przez klub, aby dbać o:

  • Rozwój dobrze wyszkolonych, kreatywnych piłkarzy, przygotowanych do szkolenia na kolejnych etapach rozwoju piłkarskiego oraz utworzenie jak najliczniejszej grupy gotowych do gry w pierwszym zespole.
  • Kształtowanie wartości etycznych i moralnych przez sport np: szacunku dla innych.
  • Organizacja treningów w atrakcyjnej formie do ćwiczenia i gry.
  • Indywidualne podejście trenerów do każdego zawodnika.
  • Przygotowanie techniczne, motoryczne zawodników i mentalne.
  • Bezpieczeństwo i profesjonalna organizacja zajęć.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia i wzmacnianie relacji między dziećmi.

W realizacji tych celów kierujemy się najnowszymi zdobyczami wiedzy trenerskiej. Zajęcia są prowadzone z naciskiem technikę oraz szybkie myślenie na boisku. Korzystamy również z nowoczesnych technologii – na wyposażeniu klubu znajduje się specjalistyczny sprzęt do identyfikacji możliwości motorycznych  – TestYou.