Regulamin

REGULAMIN KLUBU

GKS ŚWIT WARSZAWA

pkt. 1

Każdy zawodnik jest zobowiązany godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na boisku, jak i w życiu codziennym.

pkt. 2

Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy zdobywanej w szkolne

pkt. 3

Podczas meczów i treningów kibice, opiekunowie i rodzice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.

pkt. 4

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom zawodników na 30 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz bezpośrednio po meczu ligowym.

pkt. 5

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

           a) zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.

b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 10 minut przed    rozpoczęciem treningu.

pkt.6

Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością GKS Świt Warszawa i powinien być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w klubie sprzęt należy zwrócić trenerowi prowadzącemu (z wyjątkiem sprzętu za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu).

pkt.7

Podczas meczów i treningów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie. Nie podpowiadanie zawodnikom.( Od tego jest tylko trener)

pkt.8

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia GKS Świt Warszawa obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

pkt. 9

Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez klub.

pkt. 10

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym może być karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 3 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.

pkt.11

Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego klubu na okres 1-12 miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej celem dalszych wyjaśnień

pkt. 12

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki zawodniczej

pkt. 13

W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej       

V-ce Prezes Klubu d/s szkoleniowych  na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

 

 

Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z klubGKS ŚWIT WARSZAWA.

Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Zarządu Klubu