Składki

LOGO - G.K.S. ŚWIT A

Dla wszystkich drużyn składka członkowska wynosi 100 zł

Konto do składek członkowskich

GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY „ŚWIT”
ul. Oświatowa 12 01-366 Warszawa
Nr rachunku: 23 1160 2202 0000 0003 3570 4877  (tylko dla składek członkowskich)

W tytule przelewu prosimy i wpisywanie imienia i nazwiska dziecka oraz grupę i rocznik, do której dziecko uczęszcza na zajęcia oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest opłata.

Jednocześnie informujemy, że składkę należy uiszczać do 10 dnia miesiąca z góry.